Kết quả xổ số An Giang ngày 16-11-2017

ĐB 500382
G1 02407
G2 16805
G3 10380 - 76434
G4 79248 - 43555 - 75450 - 39588 - 73268 - 11056 - 06131
G5 1674
G6 9958 - 1373 - 3775
G7 166
G8 92
Đầu Lô Tô
0 05 ; 07
1
2
3 31 ; 34
4 48
5 50 ; 55 ; 56 ; 58
6 66 ; 68
7 73 ; 74 ; 75
8 80 ; 82 ; 88
9 92
Đít Lô Tô
0 50 ; 80
1 31
2 82 ; 92
3 73
4 34 ; 74
5 05 ; 55 ; 75
6 56 ; 66
7 07
8 48 ; 58 ; 68 ; 88
9
>> Xem thêm KQXS:

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 60 ngày qua:

60 6 lần
88 5 lần
40 5 lần
14 4 lần
73 4 lần
74 4 lần
20 4 lần
31 4 lần
03 3 lần
87 3 lần
41 3 lần
48 3 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 60 ngày qua:

37 1 lần
25 1 lần
99 1 lần
00 1 lần
24 1 lần
79 1 lần
35 1 lần
65 1 lần
11 1 lần
63 1 lần
22 1 lần
50 1 lần

Thống kê đầu số xuất hiện trong 60 ngày qua:

2 17 lần
6 16 lần
5 16 lần
8 15 lần
7 15 lần
1 15 lần
3 14 lần
0 13 lần
4 12 lần
9 11 lần

Thống kê đít số xuất hiện trong 60 ngày qua:

8 22 lần
0 21 lần
3 17 lần
4 15 lần
7 14 lần
1 13 lần
2 12 lần
9 12 lần
6 10 lần
5 8 lần