Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 22-08-2017

ĐB 150768
G1 05930
G2 29430
G3 60727 - 32099
G4 58935 - 68810 - 22039 - 63591 - 61842 - 50370 - 04660
G5 7153
G6 7019 - 3567 - 7441
G7 571
G8 64
Đầu Lô Tô
0
1 10 ; 19
2 27
3 30 ; 30 ; 35 ; 39
4 41 ; 42
5 53
6 60 ; 64 ; 67 ; 68
7 70 ; 71
8
9 91 ; 99
Đít Lô Tô
0 10 ; 30 ; 30 ; 60 ; 70
1 41 ; 71 ; 91
2 42
3 53
4 64
5 35
6
7 27 ; 67
8 68
9 19 ; 39 ; 99
>> Xem thêm KQXS:

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 60 ngày qua:

98 5 lần
64 5 lần
02 4 lần
40 4 lần
19 4 lần
86 4 lần
63 4 lần
91 4 lần
97 4 lần
39 3 lần
14 3 lần
82 3 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 60 ngày qua:

80 1 lần
96 1 lần
36 1 lần
25 1 lần
94 1 lần
49 1 lần
35 1 lần
24 1 lần
93 1 lần
23 1 lần
09 1 lần
75 1 lần

Thống kê đầu số xuất hiện trong 60 ngày qua:

6 23 lần
1 21 lần
4 19 lần
3 18 lần
9 18 lần
2 16 lần
7 15 lần
8 15 lần
0 10 lần
5 7 lần

Thống kê đít số xuất hiện trong 60 ngày qua:

0 21 lần
9 20 lần
2 17 lần
3 17 lần
8 16 lần
4 15 lần
1 15 lần
7 15 lần
6 15 lần
5 11 lần