Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18-05-2017

ĐB 691148
G1 44737
G2 31465
G3 72282 - 73469
G4 81382 - 50968 - 88342 - 53138 - 78265 - 96081 - 00895
G5 6467
G6 3771 - 0348 - 3094
G7 624
G8 97
Đầu Lô Tô
0
1
2 24
3 37 ; 38
4 42 ; 48 ; 48
5
6 65 ; 65 ; 67 ; 68 ; 69
7 71
8 81 ; 82 ; 82
9 94 ; 95 ; 97
Đít Lô Tô
0
1 71 ; 81
2 42 ; 82 ; 82
3
4 24 ; 94
5 65 ; 65 ; 95
6
7 37 ; 67 ; 97
8 38 ; 48 ; 48 ; 68
9 69
>> Xem thêm KQXS:

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 60 ngày qua:

24 6 lần
13 6 lần
17 5 lần
48 5 lần
37 5 lần
18 4 lần
47 4 lần
79 4 lần
25 3 lần
54 3 lần
01 3 lần
42 3 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 60 ngày qua:

52 1 lần
10 1 lần
69 1 lần
23 1 lần
97 1 lần
51 1 lần
09 1 lần
22 1 lần
07 1 lần
33 1 lần
67 1 lần
20 1 lần

Thống kê đầu số xuất hiện trong 60 ngày qua:

1 24 lần
4 18 lần
2 15 lần
7 14 lần
3 14 lần
9 14 lần
0 13 lần
6 11 lần
8 11 lần
5 10 lần

Thống kê đít số xuất hiện trong 60 ngày qua:

8 20 lần
7 19 lần
4 17 lần
5 16 lần
2 14 lần
1 13 lần
0 13 lần
3 13 lần
9 10 lần
6 9 lần