Kết quả xổ số Dak Lak ngày 17-01-2017

ĐB 48596
G1 53041
G2 37829
G3 88704 - 46068
G4 89972 - 06575 - 88948 - 16465 - 21331 - 56062 - 76973
G5 8291
G6 3230 - 7146 - 5934
G7 984
G8 34
Đầu Lô Tô
0 04
1
2 29
3 30 ; 31 ; 34 ; 34
4 41 ; 46 ; 48
5
6 62 ; 65 ; 68
7 72 ; 73 ; 75
8 84
9 91 ; 96
Đít Lô Tô
0 30
1 31 ; 41 ; 91
2 62 ; 72
3 73
4 04 ; 34 ; 34 ; 84
5 65 ; 75
6 46 ; 96
7
8 48 ; 68
9 29
>> Xem thêm KQXS:

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 60 ngày qua:

41 6 lần
50 5 lần
71 4 lần
43 4 lần
60 4 lần
48 4 lần
62 4 lần
65 3 lần
81 3 lần
54 3 lần
70 3 lần
55 3 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 60 ngày qua:

77 1 lần
35 1 lần
07 1 lần
21 1 lần
89 1 lần
47 1 lần
05 1 lần
74 1 lần
99 1 lần
59 1 lần
04 1 lần
98 1 lần

Thống kê đầu số xuất hiện trong 60 ngày qua:

7 19 lần
4 19 lần
5 18 lần
3 15 lần
6 15 lần
8 13 lần
1 12 lần
9 11 lần
2 11 lần
0 11 lần

Thống kê đít số xuất hiện trong 60 ngày qua:

1 20 lần
0 19 lần
5 16 lần
2 16 lần
8 16 lần
3 15 lần
4 14 lần
7 11 lần
9 10 lần
6 7 lần