Mình có những con lô ba miền AE nào thích thì chọn nhé tì duyên nhe mạnh nhất 37-38-48-20-01-47 nhớ thủ lộn lại nhé