Anh em ơi giúp mình con lo miền trung hôm nay đài phục yên với, mình xa bo lắm, rất mong dc cái phao cứu hộ mọi người ơi...cứu cứu cứu