Kết quả xổ số An Giang ngày 12-07-2018

ĐB 693029
G1 65134
G2 62931
G3 01728 - 59791
G4 05316 - 54886 - 34797 - 52146 - 25139 - 86016 - 09043
G5 1751
G6 3263 - 6105 - 4327
G7 131
G8 64
Đầu Lô Tô
0 05
1 16 ; 16
2 27 ; 28 ; 29
3 31 ; 31 ; 34 ; 39
4 43 ; 46
5 51
6 63 ; 64
7
8 86
9 91 ; 97
Đít Lô Tô
0
1 31 ; 31 ; 51 ; 91
2
3 43 ; 63
4 34 ; 64
5 05
6 16 ; 16 ; 46 ; 86
7 27 ; 97
8 28
9 29 ; 39
>> Xem thêm KQXS:

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 60 ngày qua:

40 6 lần
34 4 lần
91 4 lần
97 4 lần
86 4 lần
77 3 lần
22 3 lần
37 3 lần
54 3 lần
25 3 lần
68 3 lần
56 3 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 60 ngày qua:

07 1 lần
62 1 lần
89 1 lần
06 1 lần
73 1 lần
61 1 lần
87 1 lần
46 1 lần
59 1 lần
15 1 lần
85 1 lần
43 1 lần

Thống kê đầu số xuất hiện trong 60 ngày qua:

5 18 lần
2 17 lần
6 17 lần
7 16 lần
3 15 lần
9 15 lần
4 14 lần
1 11 lần
8 10 lần

Thống kê đít số xuất hiện trong 60 ngày qua:

9 18 lần
1 17 lần
8 16 lần
4 16 lần
7 14 lần
6 13 lần
5 11 lần
2 11 lần
3 10 lần