Đá lô là gì? Cách chơi thế nào?

Đá Lô là gì? Đá lô khác lô xiên ở chỗ tỷ lệ ăn thấp hơn nhưng lại dễ ăn tỷ lệ ăn là 12.5. Do đó nếu khách hàng nào ở Miền Nam mà theo dõi soi cau 366.com post kết quả hàng ngày dàn 04 số lên FB hoặc blog thì có thể sử dụng kết quả để đá LÔ dễ dàng.

Nếu bạn chơi ĐÁ LÔ 3 số mà về 2 con hoặc đá lô 4 mà về 2 con-3 con thì bạn vẫn được ăn tiền.

-Tỷ lệ ghi : 1 điểm lô sẽ tương ứng với 48,000 VNĐ

-Tỷ lệ ăn: 12.5

-Đá lô 2 số ứng với 1 vòng

-Đá lô 3 số ứng với 3 vòng

-Đá lô 4 số ứng với 6 vòng

-Đá lô 5 số ứng với 10 vòng

Ví dụ 1: khi bạn đá lô 3 số là: 00-01-02

Nếu kết quả xổ mà có 01-02 thì bạn vẫn được tính và sẽ được tính như sau:
-số tiền cần bỏ ra để ghi là( giả sử tôi chỉ ghi 1điểm đá lô 3 số ) : 1điểm*3 =3điểm ( vì đá lô 3 số nên sẽ có 3 vòng ) mà 1điểm tương ứng với 48,000vnđ–> số tiền bỏ ra để ghi là: 3 x 48.000 =144,000 Vnđ

a. Trường hợp về 2 số

-Kêt quả được tính như sau:( giả sử chỉ có 01-02 và không có về nháy ) =48,000 x 12.5=600,000 Vnđ

b. trường hợp về 3 số

-Kết quả được tính như sau: 144,000*12.5=1,800,000 VNĐ

Còn nếu 1 trong 2 số:01-02 mà có 1 số về 2 nháy thì bạn sẽ được tình thêm nửa vòng,số tiền của nửa vòng là=1/2*(48,000*12.5)=300,000 VNĐ

Còn nếu về 3 nháy thì được tính thêm là 1 vòng là: 600,000VNĐ nữa

Như vậy nếu đá lô 3 số mà về 2 số ( không có về nháy số nào) thì số tiền bạn bỏ ra ghi là: 144,000 vnđ, và số tiền nhận được là: 600.000 vnđ, còn về cả 3 số thì bạn sẽ nhận được là 1,800,000 VNĐ

Ví dụ 2: Khi bạn đá lô 4 số là: 00-01-02-03-04. Giả sử không có số nào về nháy

thì sẽ được tính như sau:

-tỷ lệ bỏ tiền ra ghi đá lô 4 số là: ( giả sử tôi đánh 1điểm cho đá lô 4 số ) 1điểm*6=6điểm –> số tiền cần bỏ ra là: 6*48,000 =288,000 vnđ

a. Trường hợp về 2 số:

Số tiền thắng là:=48,000*12.5=600,000 vnđ

b. trường hợp về 3 số:

Số tiền thắng là: 144,000 *12.5=1,800,000 VNĐ

c. trường hợp về 4 số

-số tiền thắng là: 288,000* 12.5=3,600,000 VNĐ.

>>Xem thêm: https://soicau366.com/news/bach-thu-lo-kep


|