Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
61 Bàn thờ 15 - 43 - 46 - 95
62 Bàn thờ bị đổ 05 - 55
63 Bàn thờ nghi ngút 89 - 98
64 Bằng lòng đồng ý 52 - 32
65 Băng đạn 32
66 Bánh dày 85
67 Bánh mì đen 35 - 54
68 Bánh ngọt 52 - 02
69 Bánh pháo 34
70 Bánh tẩm bột rán 53 - 65
71 Bánh xe 82
72 Báo 26 - 62
73 Bao diêm 65
74 Bảo lãnh đỡ đầu 86
75 Bảo vật 06 - 31 - 63 - 82
76 Bắp cải 50 - 52
77 Bắp ngô 85 - 35 - 53
78 Bát 31 - 38
79 Bắt bớ 05 - 19
80 Bắt cá ở suối 45
81 Bật lửa 07 - 70 - 75
82 Bất lực 26 - 32
83 Bát ngọc 30 - 70
84 Bát nhang 02 - 52 - 24
85 Bắt rận cho chó 93 - 83
86 Bát đĩa 85 - 87
87 Bắt được nhiều cá 23 - 65 - 08 - 56
88 Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
89 Bè gỗ 19 - 69
90 Bẻ ngô 53 - 35
Tìm   A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z