Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
91 Bể nước 62 - 81
92 Bể nước ăn 45 - 62 - 21
93 Bể nuôi cá cảnh 14 - 54
94 Bến xe 58 - 98
95 Bếp củi cháy to 96 - 21
96 Bếp lò 43 - 63 - 83
97 Bẹp lốp xe 58 - 98
98 Bếp lửa 20 - 25 - 54
99 Bếp đun 40 - 49
100 Bị bỏng lửa 69 - 80
101 Bị bỏng nước sôi 02
102 Bị bỏng vào mồm 16 - 50 - 15
103 Bị bỏng vào tay 17 - 21
104 Bị bỏng vào đùi 17 - 71
105 Bị con gái bắt nạt 65 - 07
106 Bị ghép tội 46 - 73 - 21
107 Bị giật dây chuyền 65
108 Bị giật đồng hồ 06 - 41
109 Bị kẻ thù dọa 39 - 72
110 Bị mẹ chửi 16 - 37
111 Bị mẹ chửi rủa 83 - 97
112 Bị phạt 51 - 56
113 Bị tấn công 02 - 05
114 Bị thủ tiêu 06 - 14
115 Bị thương 03 - 90 - 63
116 Bị trấn lột 84 - 85
117 Bị vây đuổi 83 - 38
118 Bị đấm 58
119 Bị đánh bằng dao 01 - 12
120 Bị đánh bất ngờ 91 - 41
Tìm   A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z