Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
121 Bia mộ 05 - 85
122 Biển 58
123 Biển cạn 58 - 53
124 Biển xanh 68 - 83 - 06
125 Biếu cụ 58 - 85
126 Bố bế con gái 07 - 57
127 Bố bế con trai 81 - 11 - 52
128 Bổ củi 83
129 Bỏ mặc 01 - 10 - 11 - 16
130 Bộ mặt buồn 51 - 56
131 Bộ mặt sầu 42 - 61
132 Bộ mặt tươi cười 41 - 46
133 Bộ mặt đẹp 22 - 98 - 39
134 Bố mẹ, bố con 20 - 60 - 21
135 Bố nuôi 60 - 70
136 Bộ quần áo vá 06 - 90
137 Bỏ thuốc lá 12 - 21
138 Bơi giữa sông 89 - 98
139 Bơi lội 83 - 38 - 63 - 28
140 Bơi nước trong 89 - 39
141 Bom đạn 22 - 62
142 Bốn người khiêng quan tài 43 - 44 - 54
143 Bóng bàn 15 - 95 - 49
144 Bông hoa 39
145 Bóng ma 72 - 85
146 Bóng rổ 02
147 Bông sen 24 - 74
148 Bóng đá 62
149 Bóng đen 58
150 Bù nhìn 27 - 29 - 79
Tìm   A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z