Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
151 Bữa ăn một mình 74 - 31 - 84 - 14 - 16
152 Bùa giải 16 - 18 - 78
153 Bụi cây 56, 65
154 Bùn lấy 73 - 37 - 23
155 Bùn đầm lầy 82 - 62
156 Buộc mắc dây 07 - 14
157 Bươm bướm 26 - 62
158 Buồn phiền 42 - 32
159 Buồn vì chồng 01 - 07
160 Buồn vì vợ 09 - 90
161 Buồng cau 10 - 30 - 70 - 75
162 Buồng chuối 70 - 72
163 Buồng kín 41 - 70 - 72
164 79
165 Cá cảnh 40
166 Cá chép 58
167 Cá chuối 59
168 Cá chuồn 76
169 Ca hát 07 - 57 - 94
170 Ca hát vui chơi 19 - 29
171 Cá lóc 68
172 Cá mây chiều 28 - 82
173 Cá nướng 48
174 Cá quả 45
175 Cá rô 20 - 40 - 82
176 Cá sấu 89
177 Cá thường 56
178 Cá to nhỏ 09
179 Cá trạch 85
180 Cá trắm 01 - 41 - 81 - 43
Tìm   A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z