Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
211 Cái muôi 71
212 Cái nhà 27 - 77 - 91 - 41
213 Cái nhẫn 81
214 Cãi nhau 36 - 37 - 68
215 Cái nhìn hẹp hòi 72 - 72
216 Cái nhìn nham hiểm 61 - 49
217 Cái nhìn tốt 27 - 72
218 Cái nón 05 - 15 - 75
219 Cái tát 06
220 Cái tẩu 26 - 75 - 21
221 Cái thìa 54
222 Cái thuổng 94 - 96
223 Cái tích 93
224 Cái xẻng 63 - 64
225 Cái xích 79 - 82
226 Căn buồng bình thường 20 - 21 - 40 - 60
227 Cần câu 26 - 75
228 Cảnh buồn 46
229 Cánh chim 01 - 65
230 Cánh cửa 28 - 83
231 Cánh cửa cũ 44 - 94
232 Cánh cửa mới đóng 42 - 43 - 52
233 Cánh tay 18 - 81
234 Cánh tay lông lá 42
235 Cào cào 53
236 Cạo râu 83 - 84
237 Cát 36 - 63
238 Cắt tóc 82 - 83 - 85
239 Cắt tóc nam 14 - 54 - 65 - 45
240 Cắt tóc nữ 57 - 85
Tìm   A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z